Петър Чухов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА БРАК

 

 

 

Косата й
изпълва почти изцяло
огледалото на шофьора

 

Ако започне да я реши ще заглуши
съскането на вратите които той
отваря
и затваря
отваря
и затваря
отваря
и затваря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 20. юни 2007 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]