Петър Чухов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

ХИЛЕНДАРСКИЯТ МЕТОХ. ВЪЗСТАНОВКА НА КЛАСНА СТАЯ
ОТ СВЕТИ НИКОЛСКОТО УЧИЛИЩЕ *

 

Петър Чухов

 

 

Ноемврийският хлад
е изпълнил стаята.

 

Десетте божи заповеди висят
до фонетичните таблици:
аз съм Господ, Бог твой,
да нямаш друга фонетика, освен мен,
друга морфология и граматика,
друга химия, физика и математика,
друг Джордано Бруно и Галилей,
друг Апостол на свободата,
друга взаимоучителна метода,
защото човек се учи,
докато е жив...

 

Само не питай докога
се учи Господ.

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

* Стихотворението е писано по време на
поетическия пленер „Писане от натура“,
в Стара Загора на 4-ти и 5-ти ноември 2009 г.

Електронна публикация на 16. ноември 2009 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]