Петър Чухов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС „БРАНИТЕЛИ НА СТАРА ЗАГОРА, 1877 Г.“*

 

Петър Чухов

 

 

Знамето им е от камък,
очите им са от месинг,
сигурно имат железни нерви,
затова никога няма да дезертират,
колаборират
или емигрират,

 

но и никога няма да свалят пушките си
и да ги насочат напред
към града
или обратно
към гърдите си.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

* Стихотворението е писано по време на
поетическия пленер „Писане от натура“,
в Стара Загора на 4-ти и 5-ти ноември 2009 г.

Електронна публикация на 16. ноември 2009 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]