Петър Чухов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

КИЛОМЕТРИЧНИ КАМЪНИ

 

 

 

Пуст нощен площад в мършав град
някъде из Стария континент.
Пътник, приседнал
в праха на обувките си
до гладния призрак на сух фонтан,
вечеря с хляб, луна и книга.

 

От часовниковата кула
вятърът тихо подсвирква насън.

 

Приближават
сенки на стъпки.

 

Чужденецът се сепва. -

 

Една жена
идва
и носи завивката си.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 31. януари 2003 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]