Иван Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

СВЕЩЕНАТА ВОЙНА

 

Иван Димитров

 

 

 

СВЕЩЕНАТА ВОЙНА
Свещената война на 21-ви век
е тази за човека.
За вразумяването му.
За помъдряването му.
За одухотворяването му.
За омиротворяването му.
За очовечаването му.
Какво му стана?
Къде се скри?
Къде се усамоти?
Как се сви?
Кога се барикадира?
Или отиде на работа?
Или си стои вкъщи на топло?
Или търси петрол с автомат в ръка?
Или пътува към рая с автомат в ръка?
Или емигрира от физическия свят в интернет?
Как да се върне човека на човечеството?
Как да се върнем човечеството на човека?
Как да се извоюва човека от неговото време?
Как да се съпротивляваме по човешки начин?
Как да не изпуснем човека?
Човекът е балонче на връвчица,
държи се от два пръста
и всеки момент ще отлети.
И тогава – страшно.
И тогава – всичките писани и неписани адове.
Как да се помири човекът?
Как да се помирят Буда, Христос,
Аллах и всички останали?
Как да се помирим със себе си?
Как да се смири човекът?
Ето това е война.
Това е свещена война.
Войната за човека в човека.

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. януари 2015 г.

©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]