Иван Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

Съединението на българите

 

Иван Димитров

 

 

Хайде да се съединим.
Хайде да сме силни.
Хайде, има смисъл.

 

 

Да се съединим.
Да сме силни.
Има смисъл!

 

 

Съединете се!
Съединете се!
Смисъл!

 

 

Ехо, съединете се!
Съединете се бе!
Смисълът…

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 06. септември 2013 г.

©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]