Иван Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Поет на портрет“

 

Израелските момичета

 

Иван Димитров

 

 

Израелските момичета
са най-старите жени на света
Прочетох го в едно израелско
момиче едва на двайсет и две
докато ми разправяше за
задължителната военна служба
в Израел дори за жените

 

Тя била много бойна мацка
командвала взвод или нещо
от сорта Влизала в сражения
на няколко пъти последния
загубила много приятели
Когато хората около теб умират
остаряваш с векове

 

Последното дори не ми го каза
прочетох го в очите й намерих
го отразено в блясъка им Около
очите й нямаше бръчки
Старостта не променяше
по никакъв начин красотата й

 

А тя беше красива по един толкова
източен начин и май сериозно я
исках онази вечер Но бях само на
двайсет и пет тя беше от Израел

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. ноември 2014 г.
Публикация в кн. „Поет на портрет“, Иван Димитров, Изд. „Обединени издатели“, Поредица „София: Поетики“, С., 2012 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]