Иван Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Поет на портрет“

 

Някои джамии в Истанбул

 

Иван Димитров

 

 

са като бившите ми -
някогашни църкви,
които сега приютяват
нечия чужда религия.

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. ноември 2014 г.
Публикация в кн. „Поет на портрет“, Иван Димитров, Изд. „Обединени издатели“, Поредица „София: Поетики“, С., 2012 г.
©1998-2020 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]