Иван Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Поет на портрет“

 

cv

 

Иван Димитров

 

 

бях счетоводител на оргазмите ти и брояч
на пъшканията до десет след нокаута на
извиванията ни, сервитьор на предястия от
игриви ухапвания, личен шофьор на
ръката ти, редактор на зениците ти,
дизайнер на сънищата ти, археолог
на кашоните от детството ти, езиковед
изследващ думите в устата ти,
чистач на мигли – бъдещи късметчета
разсипани по белите ти бузи

 

какво ли не бях и защо да изброявам
многобройните професии,
преди отново да се върна
на опашката в бюрото по труда

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. ноември 2014 г.
Публикация в кн. „Поет на портрет“, Иван Димитров, Изд. „Обединени издатели“, Поредица „София: Поетики“, С., 2012 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]