Иван Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Поет на портрет“

 

любовта е куче

 

Иван Димитров

 

 

любовта е куче
което си търси
нов стопанин

 

докато го намери
върти опашка

 

като го намери
вие

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. ноември 2014 г.
Публикация в кн. „Поет на портрет“, Иван Димитров, Изд. „Обединени издатели“, Поредица „София: Поетики“, С., 2012 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]