Иван Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Поет на портрет“

 

празните полетата на зимата ти

 

Иван Димитров

 

 

ти попита как те искам
като есен, пролет или лято
като зима, казах

 

ти ненавиждаш зимите
пролетта е толкова цветна
и изпълнена с ухания
лятото е жълто и червено
есента покрива полетата
с окапали листа

 

и само през зимата полетата
са студ, покрит с найлонови
торбички
(торбичките са там
и в другите сезони
но са добре прикрити)

 

вместо да се криеш
предпочитам да се взирам
в празните полета
на зимата ти

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. ноември 2014 г.
Публикация в кн. „Поет на портрет“, Иван Димитров, Изд. „Обединени издатели“, Поредица „София: Поетики“, С., 2012 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]