Иван Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | „Поет на портрет“

 

някои други

 

Иван Димитров

 

 

в стремежа си да бъдем едно цяло
ти ми даде половин теб
аз ти дадох половин мен

 

тогава нещо се обърка
нали не бяхме вече същите
част от мен беше теб
част от теб беше мен

 

и най-лошото не беше че
се разделихме че обикаляхме
по тротоарите че не знаехме
кои сме и къде сме от болка

 

а че никога вече
наистина никога
аз щях да съм аз
ти щеше да си ти

 

винаги щяхме да бъдем
някои други

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. ноември 2014 г.
Публикация в кн. „Поет на портрет“, Иван Димитров, Изд. „Обединени издатели“, Поредица „София: Поетики“, С., 2012 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]