Иван Димитров

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

Израелските момичета

 

Иван Димитров

 

 

Израелските момичета
са най-старите жени на света
Прочетох го в едно израелско
момиче   едва на двайсет и две
докато ми разправяше за
задължителната военна служба
в Израел   дори за жените.

 

Тя била много бойна мацка
командвала взвод или нещо
от сорта   Влизала в сражения
на няколко пъти   последния
загубила много приятели.
Когато хората около теб умират
остаряваш с векове

 

Последното дори не ми го каза
прочетох го в очите й   Намерих
го отразено в блясъка им   Около
очите й нямаше бръчки   Старостта й
беше чисто душевна   Тя не променяше
по никакъв начин красотата й

 

А тя беше красива по един толкова
източен начин   И май сериозно я
исках онази вечер   Но бях само на
двайсет и пет   Тя беше от Израел.
А най-старите жени в света
са израелските момичета.

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 25. февруари 2011 г.

©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]